הינך נמצא כאן

נותנים גז לכלכלה הישראלית 

תעשיית הגז הטבעי היא אחד ממנועי הצמיחה הבולטים של המשק הישראלי. בזכות המעבר לגז הטבעי צומצמה התלות הכלכלית של ישראל ביבוא מוצרי אנרגיה (איור 1), הופחתו עלויות ייצור החשמל ותעריפי החשמל ונוצר בסיס לפיתוח תחנות כוח פרטיות יעילות. לראשונה התעשייה הישראלית נהנית ממקור אנרגיה זול ואמין, כחול-לבן, שתורם להאצת הפעילות הכלכלית במשק כולו וליצירת אלפי מקומות עבודה חדשים. 

לגז הטבעי גם השפעות מאקרו-כלכליות רחבות היקף. חברות הגז השקיעו מיליארדי דולרים בפעילות אקספלורציה ובפיתוח השדות תמר וים תטיס, ועתידות להשקיע עוד עשרות מיליארדי שקלים בפיתוח פרויקט לווייתן והרחבת פרויקט תמר. אלה השקעות ישירות שמניעות את הכלכלה הישראלית ותורמות לצמיחה ולתוצר.

על פי הערכת סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס, בשנת 2013 הגז הטבעי לבדו תרם כ-1% מהתוצר הלאומי הגולמי (איור 2), והוביל להורדת פרמיית הסיכון של ישראל ולהעלאה בדירוג האשראי. תעשיית הגז הטבעי משלמת תמלוגים, מס חברות והיטל רווחי נפט (היטל ששינסקי), שעל פי הערכות של בנק ישראל יסתכמו במאות מיליארדי שקלים, יופנו אל הקרן לאזרחי ישראל ("קרן העושר הריבונית") וממנה יוקצו משאבים למטרות כלכליות, חברתיות וחינוכיות, ובעת הצורך ישמשו גם כ"כרית ביטחון" למדינת ישראל.

השקעות ישירות

פעילות החיפושים והפקת הגז במים הכלכליים של מדינת ישראל כוללת השקעות אדירות של מיליארדי דולרים בשלבי האקספלורציה, הפיתוח וההפקה, השקעות ישירות שתורמות לצמיחה ומניעות את כלכלת המדינה.

ההשקעה הראשונית בפרויקט תמר, אחד מפרויקטֵי התשתיות הגדולים והמורכבים שהיו אי פעם במדינת ישראל, הסתכמה ב-3.1 מיליארד דולר. ההשקעה הכוללת בפיתוח מאגר תמר, שבה נכללים גם קידוחי האקספלורציה לפני תחילת הפרויקט והמשך פיתוח הפרויקט לאחר תחילת הזרמת הגז, מגיעה ליותר מ-4 מיליארד דולר (הנתונים נכונים לתחילת 2016). ההשקעות הישירות בפיתוח פרויקט תמר הובילו להגברת הצמיחה ולהגדלת התוצר הלאומי במהלך השנים 2013-2010.

בנוגע לפיתוח מאגר לווייתן, אומדן ההשקעה הראשונית המתוכננת לשלב א' של פיתוח לווייתן הוא 5-6 מיליארד דולר (איור 3). עשרות מיליארדי השקלים שיושקעו בישראל בשנים הקרובות יתרמו להגדלת התוצר ולצמיחת המשק. על פי דו"ח מאזן התשלומים של בנק ישראל, "גילוי מאגרי הגז הגדולים לחופי ישראל צפוי להקטין את התלות של ישראל במקורות אנרגיה זרים, להגדיל את העודף בחשבון השוטף ולייצב אותו".

הגדלת התוצר

לפי דו"ח בנק ישראל לשנת 2014, הפקת הגז הטבעי תרמה כ-0.8 נקודות אחוז לצמיחת התוצר ב-2013, ועד כ-0.3 נקודות אחוז נוספות ב-2014. בסך הכול הגדילה הפקת הגז הטבעי את התוצר בכ-1.1 נקודות אחוז לכל היותר, שהן כ-11.5 מיליארד שקל. למעשה, הגידול בתוצר הודות להזרמת הגז הטבעי ב-2014 קיזז לחלוטין את הפגיעה הכלכלית שנגרמה בשל מבצע צוק איתן ואשר הקטינה את התוצר בשיעור של 0.3 נקודות.

בנק ישראל מציין כי "השיפור בחשבון השוטף בשנתיים האחרונות הוא תוצאה ישירה של תחילת הפקת גז ממאגר תמר, שמצמצמת את הצורך ביבוא דלקים, וכן של שיפור בחשבון השירותים". מכיוון שהגידול בתוצר הלאומי הנובע מאספקת הגז מתמר קבוע, הוא ימשיך לתמוך בצמיחה של הכלכלה הישראלית גם בעשרות השנים הבאות. במקביל, פיתוח פרויקט לווייתן והרחבת פרויקט תמר בהשקעה של עשרות מיליארדי שקלים בשנים הקרובות עתידים להגדיל אף יותר את קצב הצמיחה ואת התוצר הלאומי הגולמי.

שיפור בדירוג האשראי 

הקטנת עלויות ייצור החשמל, הגדלת הכנסות המדינה, יצירת מקומות תעסוקה והסכמי יצוא הגז הפוטנציאלים למדינות האזור תורמים לדירוג האשראי של ישראל ומסייעים להקטנת פרמיית הסיכון שלה, באופן המאפשר את הקטנת עלויות גיוס ההון של החברות במשק הישראלי. על פי הערכות סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס, יצוא הגז הטבעי ישמש גורם מחזק לתפוקה הכלכלית של ישראל. בד בבד, הסכמי יצוא הגז הטבעי יסייעו לייצוב הכלכלות של מדינות נוספות באזור ולהקטנת הסיכון הגיאו-פוליטי של ישראל בזכות הקשרים הכלכליים החדשים. בכך עשויה המדינה להפיק תועלת מדינית משמעותית על-ידי שיפור מעמדה באגן הים-התיכון וחיזוק הקשר עם גורמים מתונים באזור.

קטר הצמיחה של התעשייה

עד כה הוסבו לשימוש בגז טבעי שורת מפעלי תעשייה ברחבי ישראל, ובהם נייר חדרה, שניב תעשיות נייר, פניציה תעשיות זכוכית, מפעלי ים המלח, אגן כימיקלים, חיפה כימיקלים, מפעל סוגת ובתי הזיקוק (פז ובזן). ההסבה לשימוש בגז טבעי הובילה לחיסכון ניכר בעלויות האנרגיה של מפעלים אלה, תוך שהיא משפרת את הרווחיות ואת האיתנות הכלכלית שלהם ואף מאפשרת להם להגדיל את הפעילות הכלכלית ואת מצבת העובדים. זאת ועוד, כאשר מחשבים את העלויות העקיפות הנגרמות כתוצאה משימוש בדלקים מזהמים וכן את העובדה שהמס המוטל על הגז (בשונה מדלקים אחרים) מהווה מקור הכנסה חשוב למדינה מתחדד היתרון של השימוש בגז ביחס לחומרי גלם אחרים.

בעקבות התפתחותו של שוק הנפט והגז המקומי נוצרים מקומות עבודה חדשים לגיאולוגים, מהנדסים, צוותי תפעול, כלכלנים, משפטנים ועוד. לתעשיית הגז הטבעי גם השפעה על מעגלים רחבים יותר של ספקים המעניקים שירותים לסקטור הנפט והגז, ובהם מפעילי ציוד כבד,עובדי מספנות, חברות תעופה פנים-ארציות, ספקי מזון ושירותים, בתי מלון, מתרגמים, נהגים ועוד. על פי הערכות התאחדות התעשיינים, תחילת ההפקה ממאגר לווייתן תפתח בפני המשק את האפשרות לקלוט אלפי עובדים חדשים בתעשייה.

קידום יצרני חשמל פרטיים

גז טבעי הוא הבסיס לפעילות יצרני החשמל הפרטיים. בלעדי גז טבעי המסופק באופן רציף ואמין לא יוכלו לקום תחנות כוח פרטיות, והריכוזיות בענף ייצוּר החשמל תישאר על כנה.

הודות לגז הטבעי הולך ומתפתח סקטור ייצור החשמל הפרטי המהווה אלטרנטיבה לחברת החשמל. שלוש תחנות כוח פרטיות בשיטת מחזור משולב כבר מפיקות חשמל מגז טבעי – דוראד, דליה ו-OPC, ותחנות נוספות עתידות לקום. במקומות נוספים בישראל מפיקים חשמל מגז טבעי בטכנולוגיה של קוגנרציה, שבה משתמשים בחום השיורי מהפקת החשמל מגז הטבעי לייצור קיטור ולצרכים נוספים. 

הכנסות המדינה

הפקת הגז הטבעי תורמת להגדלת הכנסות המדינה באמצעות תמלוגים המשולמים למדינה על הפקת הגז, היטל רווחי משאבי הטבע (היטל ששינסקי) ומס חברות, שמרכיבים יחד את חלקה של המדינה בתגליות הגז, המוערך בכ-60%.

תמלוגי מדינה

בהתאם לאמור בחוק הנפט, מדינת ישראל זכאית לתמלוגים על גז ונפט בשיעור של 12.5%. התמלוגים מחושבים מתוך כלל ההכנסות ובמנותק משיעור הרווחים, על פי היקף מכירות הגז הטבעי בישראל ובהתאמה לשווי הגז בפי הבאר. בשנים 2013 ו-2014 הסתכמו הכנסות המדינה מתמלוגים בלבד בפרויקט תמר בכ-1.1 מיליארד שקל, וזאת כשמביאים בחשבון שההפקה מתמר החלה רק ברבעון השני של שנת 2013. נוסף על תמלוגים מהפקת גז טבעי מתמר, שולמו בשנים אלה תמלוגים בהיקף של כ-120 מיליון שקל מפרויקט ים תטיס.  בשנת 2015 דיווח משרד האוצר על עליה של 17% בגביית התמלוגים מחזקת "תמר", תמלוגים אשר הסתכמו בכ-758 מיליון שקלים.

סכומים אלה אינם כוללים את אומדן הכנסות הממשלה ממסי חברות, מס הכנסה והיטל רווחי משאבי טבע (היטל ששינסקי) המועברים גם הם לקופת המדינה. התמלוגים מתגליות הגז עולים בהיקפם על התשלום שנגבה במצטבר מיתר משאבי הטבע: אשלג, פוספטים ומחצבי חול וחצץ. (איור 5) 

מס חברות ומס הכנסה על יחידים

נוסף על תמלוגי המדינה והיטל רווחי משאבי הטבע, שותפויות הגז משלמות גם מס הכנסה לחברות בשיעור הקבוע בחוק – 25%. כמו כן, מחזיקי המניות של דלק קידוחים ואבנר משלמים מס הכנסה ליחידים על הרווחים מהפקת נפט וגז, שעשוי להגיע עד 48%. 

היטל רווחי משאבי הטבע ('היטל ששינסקי')

המדינה גובה משותפויות הגז היטל מיוחד על פי חוק מיסוי רווחי משאבי טבע, התשע"א-2011, הידוע גם כ"חוק ששינסקי". ההיטל נגבה לאחר החזר ההשקעה בפרויקט. שיעורו משתנה בהתאם להכנסות מהפרויקט ונע בין 20% ל-50% על פי שיעור מס החברות שנגבה. בחוק האמור נקבע כי ההכנסות מהיטל רווחי משאבי הטבע יועברו לקרן מיוחדת, קרן העושר הריבונית, המיועדת לטובת הדורות הבאים. הכסף מהקרן יופנה למטרות חינוך ורווחה וישמש "כרית ביטחון" להלוואות במקרי חירום. על פי הערכות בנק ישראל, קרן העושר צפויה לצבור עשרות מיליארדי דולרים עם קבלת היטל ששינסקי מהמאגרים תמר ולווייתן. סך חלק המדינה הכולל מתמלוגים, היטל רווחי משאבי טבע ומס חברות מוערך בלמעלה מ-60%, ושיעור גבוה מזה אם בעלי יחידות ההשתתפות של חברות הגז הם יחידים.

חוסכים בחשמל

הזרמת הגז הטבעי ממאגר ים תטיס בשנת 2004, וביתר שאת תחילת אספקת הגז ממאגר תמר בשנת 2013, הובילו לירידה ניכרת בעלויות הדלקים ובעלויות ייצור החשמל של חברת החשמל (איור 4). בשנת 2013 ירדו עלויות הדלקים של חברת החשמל ב-8.9 מיליארד שקל לעומת שנת 2012, שבה היה מחסור בגז במשק הישראלי. החיסכון בעלויות רכש הדלקים מסייע להפחתת מחירי החשמל בישראל. ואכן, מאז תחילת הפקת הגז הטבעי מתמר ירדו מחירי החשמל לצרכן הביתי בשיעור של כ-16%, מ-54.03 אג' לקוט"ש ל-45.58 אג' לקוט"ש כיום (לפני מע"מ). בנוסף צימצום השימוש בפחם לצורכי ייצור החשמל מצמצם משמעותית את פליטת המזהמים והעלויות הנובעות ממנה. 

לקריאה נוספת: 

בנק ישראל: הגז הטבעי נטרל את ההשפעה השלילית של "צוק איתן"

מוד'יס: "יצוא הגז יעניק דחיפה משמעותית לכלכלה הישראלית"

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג: "הרווח הצפוי מהמתווה - כ-70 מיליארד דולר"

"שיא חדש בגביית תמלוגים מגז ונפט בשנת 2014: 718 מיליון ש"ח מתמר וים תטיס" 

gallery image
איור 1 - היקף החיסכון ממעבר לגז טבעי
gallery image
איור 2 - בשנת 2013 הגז הטבעי לבדו תרם כ-1% מהתוצר הלאומי הגולמי
gallery image
איור 3 - לווייתן: פרוייקט התשתיות הגדול בישראל
gallery image
איור 4 - הזרמת הגז מתמר הביאה לירידה משמעותית בעלויות ייצור החשמל
gallery image
איור 5 - הגז מוביל בתמלוגי המדינה המתקבלים ממשאב טבע