הינך נמצא כאן

בחודש מאי 2014, הנפיקו דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, באמצעות חברת דלק ואבנר (תמר בונד) בע"מ, אגרות חוב מסוג A144 בהיקף של 2 מיליארד דולר.

אגרות החוב זכו לדירוג השקעה בינלאומי של -BBB מ-S&P  ודירוג Aa2 מחברות הדירוג Moodys ומדרוג וגוייסו באמצעות חמש סדרות אג"ח של 400 מיליון דולר דולר כל אחת, המדמות אמורטיזציה סינטטית, לפרעון ב- 31 לדצמבר של השנים 2016, 2018, 2020, 2023 ו- 2025 בריבית ממוצעת של 4.31%.

Tamar Bonds breakdown;

  • US$400,000,000 2.803% Senior Secured Notes due 2016
  • US$400,000,000 3.839% Senior Secured Notes due 2018
  • US$400,000,000 4.435% Senior Secured Notes due 2020
  • US$400,000,000 5.082% Senior Secured Notes due 2023
  • US$400,000,000 5.412% Senior Secured Notes due 2025

במועד הגיוס זכו אגרות החוב לביקושים יוצאי דופן בהיקף כולל של כ-14 מיליארד דולר בארה"ב, אירופה וישראל, מה שמעיד על האמון הרב של השווקים הפיננסים הבינ"ל בעתיד תעשיית הגז הישראלית ועל אמונם בשותפויות הגז דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט. 

אגרות החוב מבוססות על תזרים המזומנים של דלק קידוחים ואבנר מפרוייקט תמר, שהינו פרוייקט התשתיות הגדול ביותר בישראל, הכולל TCF 11 של גז טבעי ובו השקיעו דלק קידוחים ואבנר (ביחד עם השותפים הנוספים בפרויקט) מעל ל-4 מיליארד דולר ומספק גז טבעי למשק המקומי בישראל החל ממרץ 2013.

לקריאה נוספת:

מידרוג מודיעה על הותרת דירוג החוב הבכיר של חברת דלק ואבנר (תמר בונד)