הינך נמצא כאן

ביטחון אנרגטי

בטחון אנרגטי
ביטחון אנרגטי מהווה נדבך משמעותי במסגרת הביטחון הלאומי של מדינות, והוא מושג כאשר למדינה מסוימת יש את היכולת להסתמך על משאבי טבע הנדרשים לייצור אנרגיה באופן עצמאי, ללא תלות בגורמים חיצוניים.

מנוע צמיחה כלכלי

מנוע צמיחה כלכלי
תעשיית הגז הטבעי היא אחד ממנועי הצמיחה הבולטים של המשק הישראלי. בזכות המעבר לגז הטבעי, התלות הכלכלית של ישראל בייבוא מוצרי אנרגיה הופחתה, עלויות ייצור החשמל ותעריפי החשמל ירדו, ונוצר בסיס לפיתוח תחנות כוח פרטיות ויעילות.

איכות הסביבה

תרומה לאיכות הסביבה
האוויר שכולנו נושמים הוא מצרך ציבורי חיוני. בזכות תגליות הגז הטבעי, ישראל מחליפה בהדרגה את אמצעי ייצור החשמל והנעת התעשייה המזהמים, כגון סולר, מזוט ופחם, בגז טבעי 'כחול-לבן'.

ביטחון לאומי ויחסי חוץ

אנרגיה וגיאופוליטיקה
תגליות הגז הטבעי תורמות לחיזוק יחסי החוץ של ישראל ומהוות חלק אינטגרלי מיחסי הגומלין של ישראל עם שכנותיה. בחזון שלנו, תגליות הגז בישראל ובקפריסין יכולות להוות גשר לשיתוף פעולה אזורי רחב בתחום האנרגיה ובתחומים נוספים.

רגולציה

רגולציה
במסגרת מתווה הגז שאושר בממשלה ובכנסת, נקבעו כללים וחוקי משחק ברורים שיהיו תקפים לתקופה ארוכה, זאת במטרה למשוך משקיעים נוספים, לעודד תחרות ולאפשר את פיתוח תגליות הגז, בראשן לווייתן.