הינך נמצא כאן

יוצרים ביטחון אנרגטי

ביטחון אנרגטי הוא נדבך משמעותי במסגרת הביטחון הלאומי של מדינות, והוא מתקיים כאשר מדינה מסוימת יכולה להסתמך באופן עצמאי על משאבי טבע הנדרשים לה לייצור אנרגיה, ללא תלות בגורמים חיצוניים. דו"ח הוועדה הבין-משרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (ועדת צמח) הכיר בחשיבות הביטחון האנרגטי כיעד ממשלתי:

"הבטחת ביטחון אנרגטי היא אחד השיקולים המרכזיים בגיבוש מדיניות ממשלתית במשק הגז הטבעי. המשק הישראלי הוא בעל מאפיינים ייחודיים, אם בשל היותו אי אנרגטי, ואם בשל מאפייני הביקוש והיחס בין עתודות הגז לביקוש המקומי. לכן, מדיניות ממשלתית צריכה להיקבע בהינתן מאפיינים ייחודיים אלה ולהבטיח זמינות פיזית בלתי ניתנת לשיבוש של גז טבעי" (עמ' 59 בדו"ח הוועדה).

אי אנרגטי

מאז ומעולם מדינת ישראל הייתה אי אנרגטי. להבדיל מהמצב הקיים במקומות רבים בעולם, ישראל איננה חלק ממערך אזורי רחב והיא איננה מחוברת למערכת הולכת אנרגיה בין-מדינתית. בעוד באירופה ובארצות הברית יש צנרת מסועפת להולכת גז ונפט, ישראל נדרשת לסמוך רק על עצמה: להתבסס על מקורות מקומיים לייצור אנרגיה או להיאלץ לייבא אותם במחירים גבוהים ותוך יצירת תלות מדינית, כלכלית וביטחונית. 

במשך שנים רבות נאלצה ישראל להסתמך על יבוא יקר ומסורבל של חומרי גלם מחוץ לארץ. המדינה רכשה כמויות אדירות של פחם ודלקים כדי לאפשר את ייצור החשמל. נוסף על העלות הכספית הגבוהה, שילמה ישראל מחיר גבוה גם בזיהום אוויר כבד שנגרם משריפה של פחם ודלקים מזהמים. היום, בעזרת מהפכת הגז הטבעי, ישראל עשתה צעד משמעותי אל עבר הבטחת העצמאות האנרגטית שלה. בשנת 2004, בעקבות פיתוח מאגרי הגז הטבעי נועה ומרי-B, נכנסה ישראל אל עידן הגז הטבעי. במסגרת פרויקט ים תטיס הופק הגז מהמאגרים והופנה לייצור חשמל דרך מערכת ההולכה הארצית.

משבר הגז המצרי

כדי להימנע מהסתמכות על מקור אחד של גז, ובשל הכמות המוגבלת של גז שנמצאה במאגרי ים תטיס, קידמה במקביל ישראל יבוא של גז טבעי ממצרים. במהלך 2011 החלו הפרעות באספקת הגז הטבעי ממצרים לישראל בעקבות סדרה של חבלות בצינור הגז ואי-היציבות הפוליטית במדינה.

ב-2012 ביטלה מצרים באופן חד-צדדי את הסכם אספקת הגז. בו-בזמן מוצה השימוש בים תטיס, ועתודות הגז שבו כמעט נגמרו. ישראל נקלעה למצוקה אנרגטית חריפה ונותרה למעשה ללא יכולת אמינה להפקת חשמל מגז טבעי. עקב כך חודשה במלוא היקפה ההסתמכות על פחם ועל דלקים מזהמים לצורך ייצור חשמל, מה שהוביל להעלאה ניכרת במחיר החשמל לצרכן, תוך זיהום סביבתי חמור.

עידן חדש: בדרך לביטחון אנרגטי

במארס 2013 החלה הפקת הגז ממאגר תמר שנתגלה כארבע שנים קודם לכן. שותפי תמר הצליחו להשלים בזמן שיא את אחד הפרויקטים ההנדסיים המורכבים והיקרים ביותר שנעשו במדינת ישראל. הגז הטבעי חזר למשק הישראלי, ואיפשר לחברת החשמל להפחית יותר מ-50% מעלויות ייצור החשמל ולהוריד באופן ניכר את מחיר החשמל לצרכנים. המעבר לגז טבעי מייתר את הצורך של מדינת ישראל לייבא דלקים, ומצמצם את התלות הכלכלית שלה במדינות אחרות. (איור 1)

לשם המחשה, בשנת 2014 עמדה צריכת הגז הטבעי בישראל על כ-7.6 BCM, ובזכות הפקת הגז הטבעי חסכה ישראל יבוא של כ-50 מיליון חביות נפט. חברת דירוג האשראי מודי'ס מציינת כי "הפקת הגז הטבעי מתמר הפחיתה באופן משמעותי את התלות של ישראל ביבוא מוצרי אנרגיה (כדוגמת פחם, סולר ומזוט) תוך יצירת שינוי מבני חיובי ומתמשך לשנים הבאות".

כיום מאגר תמר הוא מקור הגז הטבעי היחיד בישראל. בשל אילוצים רגולטורים נאלצו שותפי תמר להימנע מחיבור המאגר למתקן כניסה חדש בצפון הארץ, שיועד להיבנות באזור הכפר פורדיס. במקום זאת נבנתה מערכת הולכה מיוחדת באורך של כ-150 ק"מ (הארוכה מסוגה בעולם!), שמובילה את הגז אל אסדת הפקה שמוקמה בלב ים, ממערב לעיר אשקלון. משם מועבר הגז אל מתקן הקליטה הקיים באשדוד.

לשם השגת ביטחון אנרגטי מוחלט יש צורך הכרחי "לתת גז" ולפעול לפיתוח מואץ של מאגרי הגז הטבעי בישראל. רק כך תמנע התלות המוחלטת הקיימת כיום בגז המופק מתמר, המשק הישראלי יהיה מחובר במקביל לכמה מאגרים מפיקים, הטיפול בגז ייעשה באמצעות כמה מתקני טיפול וקבלה, ותפותח מערכת הולכת הגז הטבעי מהמאגרים לחוף. רק כאשר יהיו כמה מערכות הפקה והולכה של גז מכמה ממאגרים שונים ניתן יהיה לקיים ביטחון אנרגטי מלא ואספקה אמינה ומבוזרת של גז טבעי לייצור חשמל ולמפעלים בכל רחבי הארץ. 

נכון להיום, המשך פיתוח משק הגז, והבטחת אספקה סדירה משדות גז נוספים כגון לווייתן, כריש ותנין, הם האתגרים הבאים של משק האנרגיה, ופיתוחם יוביל לביטחון אנרגטי מלא למדינת ישראל. שותפויות הגז דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט גאות בתרומתן לביצור הביטחון האנרגטי של ישראל ומחויבות להמשך פיתוח משק הגז הישראלי.

לקריאה נוספת:

חדשות 2 - הגז הטבעי מ"תמר" הגיע לישראל

משק הגז בישראל: היבטים בביטחון הלאומי

מסקנות ועדת צמח 

gallery image
איור 1 - הזרמת הגז מתמר הפחיתה את עלויות הדלקים לייצור חשמל