הינך נמצא כאן

דואגים לסביבה 

אנרגיה היא מצרך יסוד חיוני לאזרחים ולמדינה: בלי אנרגיה אין חשמל, אין תעשייה ולא ניתן לקיים מדינה מודרנית. לכן אמינותם וזמינותם של מקורות אנרגיה חשובות מאין כמותן. אנו מאמינים כי חיפוש, פיתוח וניצול מקורות אנרגיה חייבים להתבצע בצורה אחראית, מתוך רגישות ומחיבות לסביבה על כל מרכיביה. אנו פועלים בהתאם לסטנדרטים סביבתיים מחמירים, בתיאום עם בעלי עניין שונים, ובהסתמך על הנחיות  המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

כיבוד הסביבה מחייב בראש ובראשונה את למידתה והכרתה. דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט גאות להיות שותפות מרכזיות בפעילות שהעשירה באופן מהותי את הידע הקיים היום בישראל לגבי בתי הגידול, המגוון הביולוגי והמערכת האקולוגית של הים העמוק בתחומי ישראל.

נושמים אוויר נקי

לפי דו"ח של ה OECD משנת 2014, זיהום אוויר הפך לגורם הסביבתי המשמעותי ביותר למוות בטרם עת, עם למעלה מ 3.5 מיליון מקרי מוות בשנה ברחבי העולם. ב 2015, פורסם מחקר של ארגון הבריאות העולמי (על סמך נתונים מ 2010) לפיו זיהום אוויר בישראל תורם בכל שנה ל 2,500 מקרי מוות בטרם עת. בהתאם לכך, ממשלת ישראל, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, נוקטת בשורה של צעדים לצמצום פליטות המזהמים לאוויר שכולנו נושמים, מתוך שאיפה שאיכות אוויר טובה תאפשר לתושבי המדינה איכות חיים גבוהה ותוחלת חיים ארוכה. ברמה הלאומית, צמצום בזיהום האוויר מצמצם עלויות מערכתיות, בעיקר בתחומי הבריאות והרווחה.

אחד הגורמים העיקריים לזיהום האוויר בישראל היה ועודנו ייצור חשמל. הדלק, שהבערתו משמשת להנעת הטורבינות המחוללות חשמל, הוא הגורם העיקרי בקביעת רמת הזיהום אשר מייצרת כל תחנה. ייצור חשמל בישראל תורם לכ-56% מסך פליטות המזהמים, שנובע בעיקרו מייצור חשמל באמצעות פחם. לשם המחשה: תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון אחראיות לכ-64% מסך פליטות תחמוצות החנקן בישראל ולכ-82% מסך פליטות הגופרית בישראל.

גז טבעי הוא הדלק ה"סביבתי" ביותר מבין הדלקים המתכלים (דלקים מאובנים דוגמת פחם, סולר ומזוט), מאחר שבעירתו מייצרת כמות זניחה יחסית של חלקיקים, תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן ודו-תחמוצת הפחמן. בנוסף, תחנות הכוח המופעלות על ידי גז טבעי מתאפיינות בניצולת גבוהה בהרבה מזו המתקיימת בתחנות המופעלות על ידי פחם, מזוט וסולר. מובן שמאחר שהגז הטבעי הוא כחול-לבן, לעומת הדלקים האחרים המיובאים ממרחק רב, העלויות הסביבתיות הכרוכות בשינועו נמוכות לאין ערוך. מסיבות אלו השימוש בגז"ט לייצור חשמל תורם באופן ממשי לעליה באיכות האוויר בארץ.

לאיכות האוויר גם משמעויות כלכליות, שניתן לכמת באמצעות מדד "עלויות חיצוניות", האומד באופן מקיף וכולל את נזקי זיהום האוויר הנגרמים בתהליך ייצור החשמל. הוועדה לבחינת התועלת הכלכלית של אנרגיות מתחדשות של המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, אשר הגישה את המלצותיה בשנת 2013, בדקה את רמת הזיהום והעלויות של האנרגיות השונות למשק הישראלי. הוועדה מצאה כי העלויות החיצוניות הנגזרות משימוש בגז הטבעי נמוכות במיליארדי שקלים בשנה ביחס לאלו הנגזרות משימוש בפחם או ביתר הדלקים החלופים הנמצאים בשימוש בישראל (איור 2). האומדנים שפרסמה הועדה אינם  מתייחסים לעלויות החיצוניות שנובעות מהפגיעה בסביבה בחי ובצומח, ואין בהם התייחסות להיבטים בני-קיימא לתועלת ולרווחת הדורות הבאים, ולפיכך ברי שהתועלת הכלכלית בשימוש בגז"ט גדול אף יותר.

דלק היתה ועודנה שותפה מרכזית למהפכת הגז הטבעי אשר החלה בשנת 1999 עם תגלית הגז הראשונה לחופי ישראל, ובאספקת גז טבעי 'כחול-לבן'  למשק הישראלי משנת 2004, ונמשכת עד היום, כאשר למעלה מ-50% מייצור החשמל בישראל נעשה באמצעות גז טבעי. בין השנים 2014-2004 ניכרת עלייה עקבית במעבר לשימוש בגז טבעי, למעט הפסקה כפויה בשנת 2012, שנבעה ממשבר הגז המצרי (איור 1). באותה שנה, העלות החיצונית של הנזק בתחלואה ובתמותה מפליטות לאוויר הגיעה לכ-14 מיליארד שקל, מתוכם כ-10.5 מיליארד שקל נגרמו מפליטות מזהמים ממתקני חברת החשמל. עלייה משמעותית בייצור חשמל מגז התרחשה עם תחילת אספקת הגז ממאגר תמר במרץ 2013, ולוותה בירידה ברורה ברמות זיהום האוויר. מגמה זו צפויה להתרחב בשנים הקרובות, ככל שתימשך המגמה של הסבת תחנות כוח פחמיות לגז טבעי (איור 3).

שותפים למאמץ הבינ"ל

מדינת ישראל שותפה להסכם ההיסטורי שהושג בין מדינות העולם בוועידת האקלים בפריז, שנערכה בשנת 2015. בוועידה זו סוכם על מאמץ עולמי להפחתה בפליטת מזהמים וצמצום בפליטת גזי החממה.

לדברי השר להגנת הסביבה אבי גבאי, נציג ישראל בוועידה: "השלב המשמעותי הוא היישום ובו אנו מתמקדים. עיקר היישום מתמקד בצמצום השימוש בפחם, גידול משמעותי באנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית וצמצום משמעותי בזיהום שיוצרת התחבורה בישראל". הזמינות של גז טבעי, כחול-לבן, יסייע למדינת ישראל לעמוד ביעדים הסביבתיים שהציבה לעצמה, ולהיות שותפה אמיתית במאמץ העולמי לשיפור איכות הסביבה.

האתגר הבא: הרחבת השימושים בגז 

למרות השיפור הסביבתי הדרמטי בעקבות המעבר לגז טבעי, למדינת ישראל יש עוד דרך ארוכה למיצוי הפוטנציאל הסביבתי של הגז הטבעי במגוון תחומים נוספים. גז טבעי יכול לשמש כמקור אנרגיה גם בתחום התחבורה, עם העברת מכוניות פרטיות, ציי רכב ומשאיות לשימוש בגז.

כך תתאפשר הורדה משמעותית נוספת בזיהום האוויר שנגרם מהדלקים המזהמים שנמצאים בשימוש כיום. משרדי התחבורה ואיכות הסביבה בשיתוף חברת אגד עורכים כיום ניסוי לשימוש באוטובוס שמונע בגז טבעי דחוס במטרופולין חיפה, בשיתוף המנהלת לקידום השימוש בתחליפי אנרגיה במשרד ראש הממשלה ובשיתוף משרד התחבורה.

מדינת ישראל התברכה בכמויות אדירות של גז טבעי שיכולות לענות על כל צרכיה בעשרות השנים הקרובות. ככל שיגבר השימוש בגז טבעי במשק המקומי כך נרוויח כולנו: בהקטנת חשבון החשמל, בהגדלת האפשרויות העומדות לרשות התעשיינים, ביותר כספי מסים שיוזרמו לקופת המדינה ובצמצום משמעותי של זיהום האוויר. 

לקריאה נוספת:

הוועדה לבחינת התועלת הכלכלית של אנרגיות מתחדשות

אוטובוס המונע בגז טבעי בניסוי בחיפה

gallery image
איור 1 - הגדלת השימוש בגז טבעי מצמצמת את השימוש בדלקים מזהמים
gallery image
איור 2 - פליטות מזהמים
gallery image
איור 3 - משנת 2004 נרשמה עלייה בשימוש בגז טבעי במשק החשמל