הינך נמצא כאן

נכס אסטרטגי

מעבר לתוֹעלוֹת הכלכליות, הביטחוניות והסביבתיות הרבות, תגליות הגז הטבעי תורמות לחיזוק יחסי החוץ של ישראל ומהוות חלק אינטגרלי מיחסי הגומלין עם שכנותיה. בחזון שלנו, תגליות הגז בישראל ובקפריסין יכולות לשמש גשר לשיתוף פעולה אזורי רחב בתחום האנרגיה ובתחומים נוספים. 

בנייר העמדה שהגיש משרד החוץ ביחס למתווה הגז הוא עומד על חשיבות ההיבטים האסטרטגיים של תגליות הגז הטבעי: "הגז הטבעי מהווה נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה. הגז מהווה מנוף ביחסי החוץ של מדינת ישראל, וכן תורם ליציבות השלטונית באזור. עצם היותה של ישראל בעלת מאגרי גז טבעי, ובכך בעלת עצמאות אנרגטית וכן יכולת יצוא למדינות האזור ולאירופה, הופך אותה למדינה בעלת נכס אסטרטגי ומעמד מדיני חשוב שיכול לשמש מנוף לפיתוח יחסים דיפלומטיים ומדיניים עם מדינות המזרח התיכון וקידום שיתוף הפעולה האזורי, לבסס את מעמדה של ישראל כשחקן מרכזי בשוק הגז העולמי, ובכך לקדם את האינטרסים המדיניים והכלכליים של ישראל בעולם".

ביטחון לאומי

על פי עמדת המועצה לביטחון לאומי שהוגשה למשרד האנרגיה ביולי 2015, "קיימות תועלות מדיניות-ביטחוניות מובהקות הנגזרות מהאפשרות לעגן באמצעות יצוא גז טבעי בעת הנוכחית מרכיבים ביחסי ישראל עם מדינות שכנות ושותפוֹת להסכם שלום, ובכך להרים תרומה משמעותית לביטחון הלאומי של מדינת ישראל בסביבה אזורית גועשת ומסוכנת. שימוש מושכל בעתודות הגז יכול להגביר את יכולת ההשפעה של מדינת ישראל במערכת הבינלאומית, הן בזירה הקרובה והן באזורים רחוקים יותר". 

על פי עמדת המועצה, "הגברת העצמאות האנרגטית של ישראל מחזקת אף היא את הביטחון הלאומי של המדינה. הרחבת מערך הגז הטבעי לכדי מספר מקורות וערוצי אספקה בלתי תלויים תוביל ליתירוּת".

שיתוף פעולה אזורי

למשאבי האנרגיה הגדולים שנתגלו בים התיכון יש פוטנציאל להביא תועלת כלכלית לכל מדינות האזור ולשפר את היחסים של מדינת ישראל עם מדינות באגן הים התיכון, בהן מצרים, ירדן, טורקיה, קפריסין וכן עם הרשות הפלסטינית. הקשרים הכלכליים בתחום האנרגיה עשויים להוביל לחיזוק היחסים בין המדינות לאור התועלות הכלכליות והמדיניות שצומחות לכל השותפים. 

הסכמים בתחום הגז, שמחייבים התקשרות בחוזים ארוכי טווח, על פי רוב לעשרות שנים, וכרוכים בחיבור פיזי בין מדינות באמצעות צינורות הולכה, מחזקים את יחסי המסחר ותורמים ליציבות כלכלית אזורית. אנו מאמינים ששיתוף פעולה אזורי בתחום הגז הטבעי והאנרגיה, שמדינת ישראל במרכזו, יחזק את מעמדה המדיני של ישראל ויסייע לחיזוק הגורמים האחראים והמייצבים במזרח התיכון. 

בעקבות תגליות הגז במים הכלכליים של ישראל נוצרה הקרקע המתאימה לשיתופי פעולה אזוריים רחבים, שכוללים את ישראל, מצרים, קפריסין ומדינות נוספות. בריתות אזוריות אלה עשויות לבסס את המזרח התיכון כספק אנרגיה אזורי ובינלאומי. 

שווקי יצוא

יצוא הגז הראשון מישראל צפוי להתחיל במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2016, עם תחילת אספקת הגז ממאגר תמר למפעלי Arab Potash ו-Jordan Bromine בצדו הירדני של ים המלח. בנוסף, שותפי תמר חתמו על הסכם לאספקת גז טבעי עם חברת Dolphinus Holdings המצרית, המתבסס על כמויות הגז העודפות שיעמדו לרשות שותפי תמר (interruptible) במשך תקופה של 7 שנים ממועד תחילת ההספקה. בהסכם נקבעה כמות מצטברת מינימלית לאספקה של 5 BCM, במשך שלוש השנים הראשונות, המיועדת לצריכה במשק המקומי המצרי. בנובמבר 2015 חתמו גם שותפי לווייתן על מזכר הבנות עם Dolphinus Holdings המצרית לניהול משא ומתן על אספקת גז טבעי בהיקף של עד 4 BCM  גז בשנה, לתקופה של 15-10 שנים. בו-בזמן, לשותפי לווייתן מכתב הבנות עם חברת החשמל הירדנית (NEPCO) לניהול משא ומתן לאספקת כמות כוללת של כ- 45 BCM, לתקופה של 15 שנים לשם הפקת חשמל למשק המקומי הירדני.

שותפויות תמר ולווייתן חתומות בנוסף על מזכרי כוונות לאספקת גז למתקני ההנזלה של החברות הבינלאומיות British Gas ו-Union Fenosa Gas, שממוקמים במצרים והגז שמונזל בהם מיועד ליצוא למערב אירופה. שותפי לווייתן חתמו על מזכר הבנות עם British Gas לניהול משא ומתן לאספקה של כ- 7  BCM גז טבעי לתקופה של 15 שנים, ושותפי תמר חתמו על מזכר הבנות לניהולמשא ומתן לאספקת גז טבעי בהיקף של כ- 4.5 BCM לתקופה של 15 שנה למתקן ההנזלה של חברת Union Fenosa Gas. (איור 1)

תמיכה בינ"ל

הממשל האמריקאי פועל בעקביות למימוש התועלות המדיניות והכלכליות שיש לתגליות הגז הטבעי באגן הים התיכון. פעילותו נובעת מתוך תפיסה כוללת, שלפיה קשרי האנרגיה יכולים לחזק את היחסים בין ישראל לשכנותיה, לתרום ליציבות המזרח התיכון ובמעגל רחב יותר להציע לאירופה מקור גז נוסף למקורות האנרגיה הקיימים של היבשת. 

לדברי נציג מחלקת המדינה לתחום האנרגיה במזרח התיכון, עמוס הוכשטיין, "יש מצב יוצא מהכלל שבו האינטרס האישי של כל אחד מהצדדים בתחום האנרגיה זהה". מחלקת המדינה האמריקאית אף העניקה תמיכה מדינית למשא ומתן בין שותפות לווייתן לחברת החשמל הירדנית ובירכה על חתימת מזכר ההבנות בין הצדדים.  

קריאה נוספת:

היבטים מדיניים ואסטרטגיים לפיתוח מאגרי הגז – עמדת משרד החוץ

משק הגז בישראל: היבטים בביטחון הלאומי

Israel sees gas as key to transforming Mideast relations

gallery image
איור 1 - שווקי יצוא