הינך נמצא כאן

דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט שותפות בשמונה חזקות במים הכלכליים של ישראל. השותפויות מחזיקות גם ברישיונות נוספים אשר טרם נקדחו, שיכול שטומנים בחובם פוטנציאל נוסף שטרם מומש.

דולפין

שדה גז שהתגלה בנובמבר 2011, בשטח רישיון חנה, כ-25 ק"מ דרומית-מערבית לשדה הגז לווייתן, ומהווה את התגלית הרביעית בשרשרת התגליות בחולות תמר לחופי מדינת ישראל. קידוח דולפין-1 בוצע על ידי אסדת Sedco Express ב-74 יום בעומק מים של כ-1,560 מטר, ולעומק סופי של 5,700 מטר מפני הים. שדה הגז דולפין מכיל 81 BCF של גז טבעי, וסמיכותו לשדה לווייתן, כמו גם הדמיון בין הגז הטבעי שבשני השדות, מציגים הזדמנות לפיתוח משותף. בתרחיש כזה עשוי קידוח דולפין-1 להשתלב בפיתוח של שדה לווייתן כבאר נוספת, ובכך לנצל את תשתיות ההולכה והטיפול בגז של לווייתן. פיתוח משותף יחסוך לא רק בעלויות הפיתוח והתפעול, אלא יקטין משמעותית את החתימה הסביבתית של הפרויקט. 

אלון D

רישיון חיפושים המשתרע על-פני 400 קמ"ר בצפון המים הכלכליים של ישראל, ומצוי קילומטרים בודדים מזרחית לשדה הגז כריש. קצהו הצפוני של הרישיון גובל במים הכלכליים של לבנון, ובשל סמיכות זו לא נערכו בו פעולות נרחבות, דוגמת סקרים סיסמיים וסביבתיים מקיפים ועדכניים, כפי שנערכו ברישיונות אחרים. עם זאת, מהמידע הקיים, ובעיקר כזה שהוצג בכנסים מקצועיים בחו"ל, נראה שבשטח הרישיון יש פוטנציאל משמעותי לתגליות.    

gallery image
צילום: אלבטרוס צילום אוויר בע"מ